Uddannelser i Dialektisk Adfærds Terapi

DAT-kompagniets tilbud

DAT-Kompagniet har udviklet forskellige kursus- og uddannelsestilbud til fagpersoner, der ønsker at lære at kende til og arbejde med Dialektisk Adfærds Terapi (DAT).

Nedenfor kan du se:

 • Rekvirerede kurser / uddannelser, som vi udbyder til virksomheder og organisationer.
  Vi underviser 2-3 sammen.
  Priser afhænger af forløb, målgruppe, antal, internat / eksternat.
  Kontakt os for nærmere info.
 • Aktuelle tilbud, d v s kurser / uddannelser, dat-kompagniet arrangerer og udbyder til både teams og enkeltpersoner.
Basisuddannelse i standard DAT, Kolding efterår 2024

4 x 2 dage

Datoer, flg. dage

 1. Mandag 26.8. – tirsdag 27.8. 2024
 2. Mandag 23.9. – tirsdag 24.9. 2024
 3. Tirsdag 29.10.- onsdag 30.10. 2024
 4. Tirsdag 3.12.- onsdag 4.12. 2024

Uddannelsen er på 60 timer samt hjemmearbejde

STED: kurset afholdes på Kolding Vandrehjem

Max ca 16 deltagere

Indhold:
• Der undervises i DAT principper
• Personlighed/forstyrrelse, problemer for mennesker med personlighedsforstyrrelse
• Selvskadende og anden alvorlig dysfunktionel adfærd
• Sammenhæng/helhedsperspektiv i måden at forholde sig til og møde patienten/borgeren på.
• Færdigheder og færdighedstrænerens kompetencer
• Patient – ansat – pårørende perspektiv

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med dat.
• Ansatte i psykiatrien
• Ansatte i socialpsykiatri, både bosteder, væresteder, og støttekontaktpersoner i hjemmet
• Ansatte i familiehuse / spæd-og småbørnsteams
• Ansatte i jobcentre
• Undervisere og mentorer, f.eks. FGU, STU, kostskoler og efterskoler
• Privat praktiserende behandlere

Forudsætninger:
Kurset er intensivt og forudsætter fuld tilstedeværelse.
Al undervisning foregår på dansk.
Det forudsættes at du har læst den nye manual og bogen med arbejdsark/kursusark
inden uddannelsesstart
Du kan købe materialet her

Uddannelsen er internat, ialt 60 undervisningstimer , som både er teori og træning. Hertil kommer hjemmeopgaver og træning mellem kursusgangene samt mindre skriftlig opgave efter 3. x.

Der udstedes kursusbevis

Det er hensigtsmæssigt at komme flere fra samme arbejdsplads.

STED: kurset afholdes på Kolding Vandrehjem

Pris:
Prisen er pr deltager kr 18.900,00 + moms
Ved min 3 deltagere fra samme team / arbejdsplads ydes 10 % rabat

Det er muligt at tilmelde sig uddannelsen uden aftensmad og overnatning.
Så er prisen 15.800,- + moms

I prisen er inkluderet:
• Kursusbetaling
• Ophold med fuld forplejning og 1 overnatning pr modul
• Overnatning på eneværelse, inkl. sengelinned

Undervisere:
Kirsten Opsal Bertelsen:
Autoriseret psykolog med 2-årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærds Terapi
2 årig efteruddannelse i Compassion fokuseret adfærds terapi
Uddannet mindfulnesstræner, både gruppebaseret og individuel behandling.
Flere års erfaring i at arbejde med dat, og undervise i dat.

Louise Lind Bern:
Uddannet psykolog (Cand. Psych), autoriseret og specialist i psykoterapi med voksne (klinisk psykologi) med 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi samt efteruddannet i bl.a. stressbehandling og klinisk hypnose Flerårig erfaring som ungdomspsykolog og erfaring i både individuel og gruppeterapeutisk behandling af mennesker med en bred vifte af psykiske problemstillinger Supervisor og underviser.

Birthe Møller:
Uddannet socialrådgiver og krop-gestaltterapeut.
Selvstændig i 30 år
Erfaring gennem 12 års ansættelse i psykiatrien, hvor jeg blev uddannet og erfaren dat-terapeut
Spædbarnsterapeut
Supervisor

Tilmelding:
Tilmelding er bindende og skal ske senest 25.07.2024 pr. mail til birthemoller@gmail.com
Oplys navn, arbejdssted, adresse, tlf nr, mailadresse og evt EAN nr.
Tilføj også, om det er ok at du kommer med på en deltagermailingliste.

Hvis I kommer flere fra samme arbejdsplads, tilmeld jer gerne samlet for at opnå 10% rabat

Mange hilsener
dat-kompagniet

DAT færdighedstræning

Dette kursus giver først og fremmest deltagerne mulighed for selv at lære DAT-færdighederne. Dette anses af flere som en forudsætning for at kunne lære dem videre til mennesker med psykiatriske lidelser på en effektiv måde.

”Det er svært at lære andre at spille klaver hvis man ikke selv kan spille“.

Ud over færdighederne, undervises der også i færdighedstrænerens kompetencer, også der hvor der ikke findes tilgang til en individuel DAT-terapeut.

Efter kurset vil du kunne starte eller indgå i en færdighedstræningsgruppe som færdighedstræner. Er der ikke andre erfarne DAT-folk i nærheden , anbefales det at du har mulighed for supervision i den første tid.

Der er ikke tilstrækkelig evidens for at megen uddannelse inden for psykiatrifeltet er en væsentlig faktor. Snarere er personlige egenskaber og en gedigen interesse for at arbejde med DAT med de aktuelle ”klienter” meget væsentligt. Erfaring i at arbejde med grupper er en fordel.

Varighed: 3 hele dage + 2 hele dage efter ca. 6 måneder

Grundkursus især for personale, der arbejder i jobcentre, i socialpsykiatrien eller med familier / børn og unge.

Kurset er dels eksternat, dels internet. Her er fokus på egen træning samtidig med at deltagerne gerne sideløbende anvender DAT.

Kurset indholder:

 • 1 dag med intro til DAT samt mindfulnesstræning, så deltagerne får grundlaget for at fortsætte egen mindfulnesstræning.
 • 5 dage med DAT færdighedstræning og gruppetræning
 • 1 dag med fokus på mindfulnesstræning
 • 2 opfølgningsdage efter et par måneder
DAT tilgang til hvordan man tager imod/møder og hjælper mennesker  med alvorlige problemer med følelsesregulering, ensomhed og relations besvær.

Dette kursus er tænkt til ansatte på afdelinger, bosteder og lignende, hvor man arbejder med DAT tilgang eller planlægger at gøre det. Eller som ansat på steder hvor patienterne/borgerne behandles af et DAT-team. Såsom på bosteder, i socialpsykiatrien, i kommunen, i fængsler eller lignende.

Der undervises i:

 • Selvskadende og anden alvorlig dysfunktionel adfærd
 • Bio/social teori
 • Dialektik og nyttige antagelser
 • Patient – ansat – pårørende perspektiv
 • Mindfulness
 • Accept og validerings-færdigheder
 • Forandringsstrategier og færdigheder i følelsesregulering
 • Sammenhæng/helhedsperspektiv i måden at forholde sig til og møde patienten/borgeren på.

Varighed: 3 hele dage + 2 hele dage efter ca. 4 måneder

Grundkursus i standard DAT.

Der undervises i samtlige DAT principper og strategier. Efter kurset kan deltagerne indgå i eksisterende DAT-team eller selv starte et sådant.

Kurset er intensivt og med højt tempo.

For at kunne følge kurset er det nødvendigt med følgende forkundskaber:

 • Kunne læse og forstå engelsk
 • Have deltaget i kurserne DAT færdighedstræning eller DAT tilgang.
 • Længerevarende uddannelse som socialrådgiver, sygeplejeske, læge, psykolog eller lignende.
 • Gerne også en grundlæggende psykoterapeutuddannelse inden for KBT (kognitiv adfærdsterapi) eller dynamisk psykoterapi eller tilsvarende.

Varighed: 5 dages internat + 2 hele dage efter ca. 6 måneder

Familiebånd – Undervisning i at anvende familiebånd som tilbud til pårørende.

Kurset er målrettet personale med kendskab til DAT principperne

Familiebånd er et kursus på 12-15 gange 2 timer for nære pårørende. Kurset indeholder både psykoedukation omkring borderline og DAT, samt pårørendes træning i at forstå og anvende DAT færdigheder i hverdagen.

Dette øger støtten til deres pårørende, hvilket bedrer relationen og understøtter DAT behandlingen.

På dette kursus lærer du som fagperson at kende til og anvende familiebånd som et tilbud til pårørende til de klienter / borgere, du har kontakt med. Gerne de klienter/borgere du har i et DAT-tilbud.

Varighed 1-2 hele dag.

Mere info?

Priser afhænger af forløb, målgruppe, antal undervisere, m.m.

Hvis du vil vide mere om priser, indhold m.m. eller ønsker et konkret tilbud på et at vores rekvirerede kurser, så kontakt os.

Som enkeltperson er du også velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder.