Uddannelser i Dialektisk Adfærds Terapi

DAT-kompagniets tilbud

Kirsten, Birthe og Ralf har udviklet forskellige kursus- og uddannelsestilbud til fagpersoner, der ønsker at lære at kende til og arbejde med Dialektisk Adfærds Terapi (DAT).

Nedenfor kan du se:

 • Rekvirerede kurser / uddannelser, som vi udbyder til virksomheder og organisationer.
  Vi underviser 2-3 sammen.
  Priser afhænger af forløb, målgruppe, antal, internat / eksternat.
  Kontakt os for nærmere info.
 • Aktuelle tilbud, d v s kurser / uddannelser, dat-kompagniet arrangerer og udbyder til både teams og enkeltpersoner.
Her kan du se vores aktuelle planlagte tilbud og kurser:
1: Grunduddannelse i standard DAT:

5 dage + 2 dage på Kerteminde Vandrehjem

Mandag 14.9.- fredag 18.9. 2020
+
Tirsdag 17.11. – onsdag 18.11. 2020

15-30 deltagere.

Læs fuld beskrivelse af Grunduddannelsen i DAT

DAT færdighedstræning

Dette kursus giver først og fremmest deltagerne mulighed for selv at lære DAT-færdighederne. Dette anses af flere som en forudsætning for at kunne lære dem videre til mennesker med psykiatriske lidelser på en effektiv måde.

”Det er svært at lære andre at spille klaver hvis man ikke selv kan spille“.

Ud over færdighederne, undervises der også i færdighedstrænerens kompetencer, også der hvor der ikke findes tilgang til en individuel DAT-terapeut.

Efter kurset vil du kunne starte eller indgå i en færdighedstræningsgruppe som færdighedstræner. Er der ikke andre erfarne DAT-folk i nærheden , anbefales det at du har mulighed for supervision i den første tid.

Der er ikke tilstrækkelig evidens for at megen uddannelse inden for psykiatrifeltet er en væsentlig faktor. Snarere er personlige egenskaber og en gedigen interesse for at arbejde med DAT med de aktuelle ”klienter” meget væsentligt. Erfaring i at arbejde med grupper er en fordel.

Varighed: 3 hele dage + 2 hele dage efter ca. 6 måneder

Grundkursus især for personale, der arbejder i jobcentre, i socialpsykiatrien eller med familier / børn og unge.

Kurset er dels eksternat, dels internet. Her er fokus på egen træning samtidig med at deltagerne gerne sideløbende anvender DAT.

Kurset indholder:

 • 1 dag med intro til DAT samt mindfulnesstræning, så deltagerne får grundlaget for at fortsætte egen mindfulnesstræning.
 • 5 dage med DAT færdighedstræning og gruppetræning
 • 1 dag med fokus på mindfulnesstræning
 • 2 opfølgningsdage efter et par måneder
DAT tilgang til hvordan man tager imod/møder og hjælper mennesker  med alvorlige problemer med følelsesregulering, ensomhed og relations besvær.

Dette kursus er tænkt til ansatte på afdelinger, bosteder og lignende, hvor man arbejder med DAT tilgang eller planlægger at gøre det. Eller som ansat på steder hvor patienterne/borgerne behandles af et DAT-team. Såsom på bosteder, i socialpsykiatrien, i kommunen, i fængsler eller lignende.

Der undervises i:

 • Selvskadende og anden alvorlig dysfunktionel adfærd
 • Bio/social teori
 • Dialektik og nyttige antagelser
 • Patient – ansat – pårørende perspektiv
 • Mindfulness
 • Accept og validerings-færdigheder
 • Forandringsstrategier og færdigheder i følelsesregulering
 • Sammenhæng/helhedsperspektiv i måden at forholde sig til og møde patienten/borgeren på.

Varighed: 3 hele dage + 2 hele dage efter ca. 4 måneder

Grundkursus i standard DAT.

Der undervises i samtlige DAT principper og strategier. Efter kurset kan deltagerne indgå i eksisterende DAT-team eller selv starte et sådant.

Kurset er intensivt og med højt tempo.

For at kunne følge kurset er det nødvendigt med følgende forkundskaber:

 • Kunne læse og forstå engelsk
 • Have deltaget i kurserne DAT færdighedstræning eller DAT tilgang.
 • Længerevarende uddannelse som socialrådgiver, sygeplejeske, læge, psykolog eller lignende.
 • Gerne også en grundlæggende psykoterapeutuddannelse inden for KBT (kognitiv adfærdsterapi) eller dynamisk psykoterapi eller tilsvarende.

Varighed: 5 dages internat + 2 hele dage efter ca. 6 måneder

Familiebånd – Undervisning i at anvende familiebånd som tilbud til pårørende.

Kurset er målrettet personale med kendskab til DAT principperne

Familiebånd er et kursus på 12-15 gange 2 timer for nære pårørende. Kurset indeholder både psykoedukation omkring borderline og DAT, samt pårørendes træning i at forstå og anvende DAT færdigheder i hverdagen.

Dette øger støtten til deres pårørende, hvilket bedrer relationen og understøtter DAT behandlingen.

På dette kursus lærer du som fagperson at kende til og anvende familiebånd som et tilbud til pårørende til de klienter / borgere, du har kontakt med. Gerne de klienter/borgere du har i et DAT-tilbud.

Varighed 1-2 hele dag.

DAT principperne i funktion.

Et kursus for øvede DAT-terapeuter. Kurset er først og fremmest tænkt til deltagere som har arbejdet 2 år eller mere med standard DAT. Også andre som har arbejdet med DAT og som f.eks. har gennemgået kurset DAT færdighedstræning eller DAT tilgang vil det kunne være af interesse for.

Principper og strategier belyses også i forhold til bl.a. spiseforstyrrelser, misbrug og PTSD.

Varighed: 2 hele dage.

Mere info?

Priser afhænger af forløb, målgruppe, antal undervisere, m.m.

Hvis du vil vide mere om priser, indhold m.m. eller ønsker et konkret tilbud på et at vores rekvirerede kurser, så kontakt os.

Som enkeltperson er du også velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder.