Hvad er Dialektisk Adfærds Terapi?

DAT oprindelse

DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) er udviklet af Marsha Linehan, USA i arbejdet med mennesker med EUP (Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur) / “Borderline”.

DAT bruges efterhånden flere steder i psykiatrien i Danmark.

DAT teori og principper

Biosocial teori:
DAT bygger på den biosociale teori, som siger at personlighedsforstyrrelser er en kombination af en ekstra medfødt sårbarhed, samspil i familien og traumer i opvæksten (for manges vedkommende).

DAT principperne bygger på: 

 • Dialektik.
 • Både–Og / Adfærdspsykologi
 • Indlæring og vedligeholdelse af: Tanker, følelser, oplevelser og handlingers påvirkning af hinanden
 • Zen buddhistisk filosofi

Dialektik:

 • DAT bygger både på validering (Zen) OG forandring (adfærdsterapi).

Mennesker med EUP har svært ved at:

 • kontrollere impulsivitet
 • regulere følelser
 • have stabile relationer
 • være nærværende i NUET
 • kende / finde sin identitet

Som følge heraf oplever de ofte:

 • voldsomme konflikter
 • mange skiftende relationer
 • svært ved at fastholde job
 • besvær med at komme i gang med eller gennemføre uddannelse
 • selvskadende adfærd
DAT model

DAT-behandlingen består af 4 dele

 1. Færdighedstræning i gruppe 2 timer ugentligt, hvor følgende færdigheder trænes:
  • Opmærksomhedsfærdigheder / Mindfulness
  • Relationsfærdigheder
  • Følelsesreguleringsfærdigheder
  • Hold-ud-færdigheder
 2. Individuel terapi 1 x ugentligt
 3. Mulighed for tlf coaching
 4. Konsultationsteam
Videoen herunder forklarer lidt mere om hvad Dialektisk Adfærds Terapi er og hvem det er for. Videoen er på engelsk – på engelsk kaldes DAT for DBT (Dialectical Behavior Therapy):

DAT anvendelse

DAT kan bruges i sin helhed i forskellige regi.

DAT kan bruges til andre målgrupper end mennesker med borderline.

Elementer af DAT kan bruges med succes i arbejdet med mennesker, der har besvær med de samme problemstillinger uden nødvendigvis at have en diagnose.

DAT er en evidensbaseret behandling. Og selvom man ikke arbejder med DAT i fuldt omfang, er der gode erfaringer med resultaterne.