Mindfulness

Hvad betyder Mindfulness?

At være mindful, betyder at være tilstede i Nu´et uden at vurdere og bedømme.

Det kan bl.a. øge nærvær, mindske stress, give accept af realiteterne, give ro, og give en venligere tilgang til dig selv og andre.

}

Mindfulness kan vi alle have gavn af i hverdagen.

{

Som med alt, bliver mindfulness lettere ved træning.

Mindfulness er gennemgående i alle DAT færdigheder.

DAT-kompagniet tilbyder:

Træning i mindre grupper
  • Hvis I er en gruppe, der ønsker at træne sammen, få ideer, og få set på evt modstande, udfordringer  eller vanskeligheder hermed, tilbyder Birthe at guide Jer i et forløb efter nærmere aftale.
  • Vi opretter hver især små grupper, der mødes et aftalt antal x og træner mindfulness.
  • Vi afholder jævnligt en enkelt aften på 2 timer, hvor du får lidt basis viden om mindfulness og enkelte øvelser, du selv kan arbejde videre med.
Individuel træning
  • Som en del af individuel terapi.
  • Et individuelt forløb efter aftale, såfremt du ikke ønsker at være i en gruppe.
Foredrag med indlagte øvelser
  • Vi kommer gerne i foreninger, organisationer, på arbejdspladser og fortæller om mindfulness. Vigtigheden af at være nærværende i sit liv, forebygge stress, finde ro og balance.
  • Der indgår få meget enkle øvelser, som tilhørerne selv kan anvende efterfølgende
Workshop - både privat og i virksomheder
  • Vi afholder workshops med en kombination af teori og praksis anvendelse , fx som stressforebyggelse.
  • Workshoppen kan vare 2-7 timer.
  • Workshoppen indeholder flere øvelser / anvendelse af mindfulness i praksis og involverer således deltagerne mere end et foredrag.
8 ugers intensivt træningsforløb

Kirsten afholder 8-ugers forløb. Man guides og træner 2½ time en gang om ugen i gruppen og der er hjemmetræning ca. 45 min hver dag.

Her kommer man igennem alle de grundlæggende mindfulnessøvelser: siddende meditation, bodyscan meditation, gå meditation, mindful yoga, mindful spisning osv.

Der kan være op til 20 deltagere i en gruppe – alt efter lokaleforhold. Det har et omfang af 22 timer og kan rekvireres af institutioner, kommuner eller foreninger.

Prisen for et rekvireret 8-ugers forløb er 32.000 kr. ( + evt lokaleleje og kørsel, hvis det er langt fra Åbenrå).

Mere info?

Priser kan variere afhængigt af forløb, målgruppe, antal undervisere, m.m.

Hvis du vil vide mere om priser, indhold m.m. eller ønsker et konkret tilbud på et mindfulness forløb eller træning, så kontakt os.