Dialektisk Adfærds Terapi og Træning

DAT-kompagniet tilbyder kurser, uddannelser og behandlinger inden for Dialektisk Adfærds Terapi (DAT).

Hvad er DAT?

Dialektisk Adfærds Terapi blev udviklet af Marsha Linehan for 25 år siden som behandling for mennesker med Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur (EUP), i daglig tale “Borderline”.

Dialektisk Adfærds Terapi er de sidste ca 15-20 år blevet behandlingstilbud i psykiatrien flere steder i Danmark.

Uden for psykiatrien:
Mange, især unge, uden kontakt til psykiatrien / uden en diagnose, har lignende vanskeligheder med at regulere deres følelser og impulsivitet, samt problemer med stabilitet i relationer, uddannelse, arbejde, hvilket gør det vanskeligt for dem at komme i gang med / fuldføre en uddannelse / et job.

Det viser sig, at selve det at lære færdigheder til at håndtere disse vanskeligheder er hjælpsomt for en del af disse unge.

I DAT-kompagniet har vi erfaringer med forskellige måder at arbejde med Dialektisk Adfærds Terapi og Træning. Vi tilbyder derfor både at gennemføre forløb og at uddanne og supervisere personale i at bruge Dialektisk Adfærds Terapi og Træning.

Læs mere om hvad DAT er.

DAT-kompagniet tilbyder:

DAT-forløb

Vi tilbyder forskellige forløb med udgangspunkt i Dialektisk Adfærds Terapi og Træning. Vores forløb tilrettes altid den specifikke målgruppe.

Uddannelse & kurser

Vi tilbyder forskellige kurser og uddannelser indenfor Dialektisk Adfærds Terapi. Vi har kurser af forskellig længde og omfang og de kan afholdes i hele landet.

Mindfulness forløb

Vi tilbyder workshops, kurser og forløb i Mindfulness. Vi tilbyder alt fra korte workshops af et par timers varighed og op til et 8 ugers forløb.

Mere info?

Hvis du har nogle spørgsmål, ønsker et tilbud på vores ydelser eller gerne vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde, er du velkommen til at kontakte os.