Om DAT-kompagniet

DAT-kompagniet består af Kirsten Opsal Bertelsen, Birthe Møller og Ralf Jensen.

Kirsten og Birthe har gennem flere år samarbejdet omkring DAT / Dialektisk Adfærds Terapi og Træning til unge, der har problemer med stabilitet, adfærdsregulering og relationer.
I den forbindelse har vi også uddannet og superviseret personale på tværs af sektorer og haft kursusforløb for pårørende til de unge mennesker, ”Familiebånd”.

Ralf Jensen har gennem mere end 20 år uddannet og superviseret i DAT/ DBT, både i Sverige og Danmark.

Kirsten Opsal Bertelsen
 • Kirsten er autoriseret psykolog med 2 årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærds Terapi og en 2 årig efteruddannelse i Compassion fokuseret adfærds terapi.
 • Uddannet mindfulnesstræner med lang erfaring i både gruppebaseret og individuel behandling.
 • 15 års erfaring som ungdomspsykolog med tilknytning til gymnasier, erhvervsuddannelser, produktionsskoler m.m., samt studerende i professionsbacheloruddannelserne.
 • Har i 10 år drevet egen praksis i Åbenrå. Desuden gennem 25 år udviklet og afholdt forskellige kurser og konferencer.
 • Projektleder på Tidlig opsporing af unge med psykiske problemer, hvor der bl.a. var et 1½ årigt DAT forløb for 18 unge.
 • Jeg har deltaget i efteruddannelse i “Familiebånd”, DAT psykoedukation for pårørende
Birthe Møller
 • Er uddannet socialrådgiver og krop-gestaltterapeut.
 • Egen praksis i 25 år , hvor jeg udover terapi og massage i egen klinik også har undervist mange forskellige faggrupper og personkredse omkring bl.a. personlig udvikling, kommunikation, sorg og krise, seksuelle overgreb i opvæksten.
 • I alle årene som selvstændig har jeg været tilknyttet Kolding selvhjælp som supervisor.
 • I en 12 årig periode var jeg samtidig deltidsansat i psykiatrien, hvor jeg blev uddannet i og arbejdede med Dialektisk Adfærds Terapi.
 • Desuden har jeg undervist i og superviseret ud fra DAT de senere år.
 • Jeg har deltaget i efteruddannelse i “Familiebånd”, DAT psykoedukation for pårørende

Ralf Jensen

 • Speciallæge i psykiatri/pensioneret overlæge
 • 20 års erfaring i at arbejde med og undervise i DAT
 • Godkendt supervisor
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.