Om DAT-kompagniet

DAT-kompagniet består af Kirsten Opsal Bertelsen og Birthe Møller.

Kirsten og Birthe har gennem flere år samarbejdet omkring DAT / Dialektisk Adfærds Terapi og Træning til unge, der har problemer med stabilitet, adfærdsregulering og relationer.
I den forbindelse har vi også uddannet og superviseret personale på tværs af sektorer og haft kursusforløb for pårørende til de unge mennesker, ”Familiebånd”.

Kirsten Opsal Bertelsen
 • Kirsten er autoriseret psykolog med 2 årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærds Terapi og en 2 årig efteruddannelse i Compassion fokuseret adfærds terapi.
 • Uddannet mindfulnesstræner med lang erfaring i både gruppebaseret og individuel behandling.
 • 15 års erfaring som ungdomspsykolog med tilknytning til gymnasier, erhvervsuddannelser, produktionsskoler m.m., samt studerende i professionsbacheloruddannelserne.
 • Har i 10 år drevet egen praksis i Åbenrå. Desuden gennem 25 år udviklet og afholdt forskellige kurser og konferencer.
 • Projektleder på Tidlig opsporing af unge med psykiske problemer, hvor der bl.a. var et 1½ årigt DAT forløb for 18 unge.
 • Jeg har deltaget i efteruddannelse i “Familiebånd”, DAT psykoedukation for pårørende
Birthe Møller
 • Er uddannet socialrådgiver og krop-gestaltterapeut.
 • Egen praksis i 25 år , hvor jeg udover terapi og massage i egen klinik også har undervist mange forskellige faggrupper og personkredse omkring bl.a. personlig udvikling, kommunikation, sorg og krise, seksuelle overgreb i opvæksten.
 • I alle årene som selvstændig har jeg været tilknyttet Kolding selvhjælp som supervisor.
 • I en 12 årig periode var jeg samtidig deltidsansat i psykiatrien, hvor jeg blev uddannet i og arbejdede med Dialektisk Adfærds Terapi.
 • Desuden har jeg undervist i og superviseret ud fra DAT de senere år.
 • Jeg har deltaget i efteruddannelse i “Familiebånd”, DAT psykoedukation for pårørende
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.